Hallstahammar

Hallstahammar Rotaryklubb har, sedan 1995, en stipendiefond för befrämjandet av ökad livskvalité för barn och ungdom med funktionshinder. Uppbyggnaden av medel till fonden har skapats genom medlemmarnas arbete i lokala projekt. Årliga stipendier utdelas till barn och ungdom, som på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder kan anses i behov av särskild vård, träning, utbildning eller uppmuntran och stimulans för förhöjd livskvalité.